Bildiri Gönderimi

Kabul edilen sözlü sunumların tam metinleri, hakem sürecinden geçtikten sonra Asos, Directory of Research Journals İndexing ve Academindex’te taranan, uluslararası hakemli dergi doçentlik kriterini sağlayan Aydın Dental Journal’da yayınlanacaktır. Tam metinler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
Yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/adj/writing-rules  adresinden ulaşabilirsiniz.
Tam metin gönderimi son tarihi: 30 Ekim Pazartesi
Tam metinlerinizi yeliz.gecer@kmice.com adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Kongrede sunulacak bildirilerde tüm yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurum bilgileri yer almalıdır. Her bildiride bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bildirilerin gönderimi sırasında mutlaka tercih edilen sunum şekli (Sözlü/Poster) belirtilmelidir. Değerlendirme kurulu bildiri şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Bildiri Son Gönderim Tarihi
Kurallara uygun olarak hazırlanmış bildiriler 31.10.2023 tarihine kadar online bildiri gönderim sayfasından sisteme yüklenmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sunuma kabul edilen sözlü ve poster bildirilerin sorumlu yazarlarına e-posta ile bildirim yapılacaktır.
Kabul edilmiş bildirilerin sunucularının 31.10.2023 tarihine kadar kongreye kayıt olmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmamış sorumlu yazarların bildirileri program kitapçığında yer almayacaktır.


Bildiri Özeti Başvuru ve Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri özetleri özgün olmalı ve daha önce hakemli bir dergide yayımlanmamış ve bir kongrede sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uyulması zorunludur.
 • Bir kişi 1 sözlü ve 1 poster veya 2 poster olmak üzere en fazla 2 bildiride sunucu olarak yer alabilir. Katılımcılar farklı bildiri özetlerinde yardımcı yazar olarak yer alabilir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar adı ve soyadının sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri gönderimi tamamlanmadan önce 5 adet anahtar kelime sisteme girilmesi zorunludur.
 • Özetin tamamı, başlık ve yazar adları hariç 250 kelimeyi geçmemelidir. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Başlığın ilk harfi dışındaki tüm harfler küçük yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde; tablo, şekil, grafik ve resim kullanılmamaktadır.
 • Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.
 • Sunulan tüm bildiri özetleri "Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve sunucu olan yazara özetin sunum için kabul edildiğini ve sunum şeklini bildiren bir kabul yazısı e-posta ile gönderilecektir.
 • Sunum dili Türkçedir.
 • Bilimsel komite tarafından değerlendirilmek üzere iki tip özet gönderilebilir: özgün araştırma ve olgu raporu.
 • Özgün araştırmalar için: Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıklarını içermelidir.
 • Olgu raporları için: Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan Giriş, Olgu Raporu ve Sonuçlar başlıklarını içermelidir
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme on-line sistem üzerinden araştırmacıların adı/soyadı ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Kurul tarafından yapılacaktır.
Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz. Bildiri kabul süreci, kör hakem değerlendirmesi (blind review) ile yapılmaktadır.

Katılım Sertifikası
Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için yeliz.gecer@kmice.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Bildiri Konuları

 1. Diş Hekimliği Temel Bilimleri
  • Anatomi
  • Biyokimya
  • Farmakoloji
  • Halk Sağlığı
  • Histoloji ve Embriyoloji
  • Koruyucu Diş Hekimliği
  • Mikrobiyoloji
  • Oral Patoloji
  • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 1. Diş Hekimliği Klinik Bilimleri
  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
  • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
  • Endodonti
  • İmplantoloji
  • Ortodonti
  • Pedodonti
  • Periodontoloji
  • Protetik Diş Tedavisi
  • Restoratif Diş Tedavisi